"formal opening" — Słownik kolokacji angielskich

formal opening kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne otwarcie
  1. formal przymiotnik + opening rzeczownik
    Silna kolokacja

    The formal opening of the College took place in 1972.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo