"formal notification" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne zgłoszenie
  1. formal przymiotnik + notification rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But over the course of the day, neither the formal written notification nor the announcement came, the police officials said.

    Podobne kolokacje: