"formal name" — Słownik kolokacji angielskich

formal name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne imię
  1. formal przymiotnik + name rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Its first formal name, Douglas, was used only for a short time.

powered by  eTutor logo