"formal learning" — Słownik kolokacji angielskich

formal learning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna nauka
  1. formal przymiotnik + learning rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The message from a major primary education review is that formal learning in England should start later - at 6 years old.

    Podobne kolokacje: