"formal intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna interwencja
  1. formal przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2011 it became the first grammar school in Northern Ireland to enter a period of formal intervention.