PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"formal institution" — Słownik kolokacji angielskich

formal institution kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna instytucja
  1. formal przymiotnik + institution rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As such, they didn't consider themselves as poets or a formal institution.