PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"formal initiation" — Słownik kolokacji angielskich

formal initiation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne inicjowanie
  1. formal przymiotnik + initiation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The formal initiation had an embarrassing twist: Teodoreanu turned up inebriated, and, during the qualifying questionnaire, stated that he "damned well pleased" to become a Mason.

    Podobne kolokacje: