PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"formal inauguration" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna inauguracja
  1. formal przymiotnik + inauguration rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, the formal inauguration of the theater was on April 19, 1896.

    Podobne kolokacje: