"formal experimentation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne eksperymentowanie
  1. formal przymiotnik + experimentation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Though it's not the place to look for formal experimentation, the record is full of life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo