"formal examination" — Słownik kolokacji angielskich

formal examination kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne zbadanie
  1. formal przymiotnik + examination rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Others are more traditional enrichment classes, but without formal examinations.

powered by  eTutor logo