PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"formal device" — Słownik kolokacji angielskich

formal device kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne urządzenie
  1. formal przymiotnik + device rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This is all the more striking in that they use formal devices previously used by others, but again, their results are surprisingly different.