Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"foreign authority" — Słownik kolokacji angielskich

foreign authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagraniczna władza
  1. foreign przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The government cooperates with foreign authorities on international trafficking cases.