"forceful intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaciekła interwencja
  1. forceful przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even in an exceptionally close election year, Rove's personal and forceful intervention in state races is extraordinary.

powered by  eTutor logo