"forced to send" — Słownik kolokacji angielskich

forced to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmuszony do wysłania
  1. force czasownik + send czasownik
    Luźna kolokacja

    More than anything, Jora'h wished he had not been forced to send his son into such a situation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo