ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"force open" — Słownik kolokacji angielskich

force open kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siła otwarty
  1. force czasownik + open przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    The police found the apartment door had not been forced open.

    Podobne kolokacje: