"for trains" — Słownik kolokacji angielskich

for trains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla pociągów
  1. for przyimek + train rzeczownik
    Silna kolokacja

    Maybe he was late for the train and is back by now.

    Podobne kolokacje: