"for the disposal" — Słownik kolokacji angielskich

for the disposal kolokacja
Popularniejsza odmiana: for disposal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla pozbycia się
  1. for przyimek + disposal rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In such a way are the clothes of the dead put away for disposal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo