"of disposal" — Słownik kolokacji angielskich

of disposal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pozbycia się
  1. of przyimek + disposal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Similarly, I am in your power of disposal, even though the meeting was never held.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo