BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"for one's women" — Słownik kolokacji angielskich

for one's women kolokacja
Popularniejsza odmiana: for women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś kobiety
  1. for przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For some women, getting their period is no big deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo