"for one's league" — Słownik kolokacji angielskich

for one's league kolokacja
Popularniejsza odmiana: for the league
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś liga
  1. for przyimek + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    New players for the League have come from various areas.

    Podobne kolokacje: