BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"follow to one's house" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): iść czyjś dom
  1. follow czasownik + house rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She was waiting for me at the door, when I followed her to the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo