"foggy window" — Słownik kolokacji angielskich

foggy window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mgliste okno
  1. foggy przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The snow did not fall thickly enough to obscure their vision much but rather seemed to render the whole scene an image viewed through a foggy window.

    Podobne kolokacje: