PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus until" — Słownik kolokacji angielskich

focus until kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiać do czasu gdy
  1. focus czasownik + until przyimek
    Luźna kolokacja

    The series focuses on the history of former Yugoslav rock scene from its beginnings in the late 1950s until the year 2000.

    Podobne kolokacje: