"focus unduly" — Słownik kolokacji angielskich

focus unduly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup nadmiernie
  1. focus czasownik + unduly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Fassel, like all National Football League coaches, has too many goals for a preseason game to focus unduly on victory - even against a team the Giants lost twice to a year ago.