"focus throughout" — Słownik kolokacji angielskich

focus throughout kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup przez cały czas
  1. focus czasownik + throughout przyimek
    Luźna kolokacja

    He also focused on the development of high schools throughout the diocese.

    Podobne kolokacje: