ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus on protecting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk na chronienie
  1. protect czasownik + focus czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Advocacy efforts also focus on protecting the conditions that promote a successful research environment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo