TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"focus on making" — Słownik kolokacji angielskich

focus on making kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk na robienie
  1. make czasownik + focus czasownik
    Zwykła kolokacja

    About 60 percent of patients said they wanted doctors to focus on making them comfortable.

    Podobne kolokacje: