TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"focus on getting" — Słownik kolokacji angielskich

focus on getting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk na dostawanie
  1. get czasownik + focus czasownik
    Zwykła kolokacja

    I really want to focus my attention on getting myself healthy.

    Podobne kolokacje: