PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus humanitarian" — Słownik kolokacji angielskich

focus humanitarian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): humanitarysta nacisku
  1. focus czasownik + humanitarian przymiotnik
    Luźna kolokacja

    But I believe the best method of rebuilding is the Turkish model which only focuses humanitarian and redevelopment of infrastructure.