ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus humanitarian" — Słownik kolokacji angielskich

focus humanitarian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): humanitarysta nacisku
  1. focus czasownik + humanitarian przymiotnik
    Luźna kolokacja

    But I believe the best method of rebuilding is the Turkish model which only focuses humanitarian and redevelopment of infrastructure.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo