PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus down" — Słownik kolokacji angielskich

focus down kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup w dół
  1. focus czasownik + down particle
    Luźna kolokacja

    Although the power required is low, light must be collected and focused down in a point.

    Podobne kolokacje: