"focus disproportionately" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup nieproporcjonalnie
  1. focus czasownik + disproportionately przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    According to OSCE, most major media outlets focused disproportionately on Nazarbayev.