PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus between" — Słownik kolokacji angielskich

focus between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup pośrodku
  1. focus czasownik + between przyimek
    Luźna kolokacja

    Her publications focused on gender, political economy, and the relationship between these areas of scholarship.

    Podobne kolokacje: