"focus between" — Słownik kolokacji angielskich

focus between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup pośrodku
  1. focus czasownik + between przyimek
    Luźna kolokacja

    Her publications focused on gender, political economy, and the relationship between these areas of scholarship.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo