PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus along" — Słownik kolokacji angielskich

focus along kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup wzdłuż
  1. focus czasownik + along przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    In the early years his emotions focused along a single axis: hate, grief, revengeful lust.

    Podobne kolokacje: