"focus above" — Słownik kolokacji angielskich

focus above kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup wyżej
  1. focus czasownik + above przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Currently, this system only focuses on employees of enterprises at or above township level.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo