PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"flight season" — Słownik kolokacji angielskich

flight season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku lotu
  1. flight rzeczownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They also have different flight seasons depends on range.