ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"flat stage" — Słownik kolokacji angielskich

flat stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszkanie etap
  1. flat przymiotnik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The clips on the microscope's flat stage hold the slide in place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo