"five-plus season" — Słownik kolokacji angielskich

five-plus season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pięć-plus pora roku
  1. five-plus przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In five-plus seasons, Wilson won 45 games for Boston with a high of 13 victories in 1963.

    Podobne kolokacje: