"firma naftowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "firma naftowa" po polsku

firma naftowa

rzeczownik
 1. oil company *  
  An oil company should care about the environment. (Firma naftowa powinna dbać o środowisko.)
  He earned lots of money as a president of an oil company. (On zarabiał dużo pieniędzy jako prezes firmy nafotwej.)

"firma naftowa" — Słownik kolokacji angielskich

oil company kolokacja
 1. oil rzeczownik + company rzeczownik = firma naftowa
  Bardzo silna kolokacja

  Why should we let the oil companies not have to do what every other company does with such a project.

  Podobne kolokacje:
oil firm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): firma naftowa
 1. oil rzeczownik + firm rzeczownik
  Luźna kolokacja

  By the beginning of the next century, more than a hundred oil firms operated in Baku.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo