BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish several seconds" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ kilka sekund
  1. finish czasownik + second rzeczownik
    Silna kolokacja

    He finished first in 4 hours 21 minutes 47 seconds.

powered by  eTutor logo