BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"finish one's run" — Słownik kolokacji angielskich

finish one's run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś bieg
  1. finish czasownik + run rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The show finished its run on May 3, 2009, with a total of 79 episodes.

powered by  eTutor logo