"find wood" — Słownik kolokacji angielskich

find wood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź drzewo
  1. find czasownik + wood rzeczownik
    Silna kolokacja

    But if your sister wants to help you find wood, I can watch him.

    Podobne kolokacje: