"find interesting" — Słownik kolokacji angielskich

find interesting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź zaciekawionym
  1. find czasownik + interesting przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    "However, it is difficult for me to say which of them you may find interesting."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo