KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"find gold" — Słownik kolokacji angielskich

find gold kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź złoto
  1. find czasownik + gold rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was not the sort of place one would expect to find gold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo