"find from the time" — Słownik kolokacji angielskich

find from the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź od czasu
  1. find czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It may, however, of necessity have been repaired, at least partly, bearing witness to which are coins found there from the time about 400.

    Podobne kolokacje: