"find for a time" — Słownik kolokacji angielskich

find for a time kolokacja
Popularniejsza odmiana: find for the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź czasowi
  1. find czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You could be trying to find a way back for a long time.

    Podobne kolokacje: