"financial deal" — Słownik kolokacji angielskich

financial deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): finansowy interes
  1. financial przymiotnik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He prospered and was soon putting together his own financial deals.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo