"final book" — Słownik kolokacji angielskich

final book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatnia książka
  1. final przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is the final book in a series of three.

    Podobne kolokacje: