"final authority" — Słownik kolokacji angielskich

final authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatnia władza
  1. final przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The federal government should not be the final authority on this decision.

    Podobne kolokacje: