"filthy window" — Słownik kolokacji angielskich

filthy window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bardzo brudne okno
  1. filthy przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sunlight filtered through the filthy windows lining the waiting areas.

    Podobne kolokacje: