"filling station" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "filling station" po angielsku

petrol station BrE , także: garage BrE ** , także: filling station BrE
gas station AmE * , także: servo AusE , także: service station

obrazek do "petrol station" po polsku If gas stations here were like
rzeczownik
  1. stacja benzynowa, stacja paliw
    There is no petrol station in this town. (W tym mieście nie ma stacji benzynowej.)
    I bought engine oil in a gas station. (Kupiłem olej silnikowy na stacji benzynowej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"filling station" — Słownik kolokacji angielskich

filling station kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stacja benzynowa
  1. filling rzeczownik + station rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The two-story house was in better shape than the old filling station, but not by much.

powered by  eTutor logo